ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรม/Activity
dot
bulletรูปภาพ/Album
bulletกิจกรรม/Activities
bulletบริการ/Services
bulletการฝึกอบรม/Training
dot
World YWCA
dot
bulletYWCA โลก / World YWCA
dot
YWCAs in Thailand
dot
bulletความเป็นมา/Background
bulletY-Teen Club
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
dot
YWCA of Thailand
dot
bulletวัตถุประสงค์ และคุณค่า
bulletพันธกิจ
dot
YWCA of Bangkok
dot
bulletYWCA of Bangkok
bulletChonburi Center
bulletPattaya Center
dot
YWCA of Phrapradaeng
dot
bulletYWCA พระประแดง
dot
YWCA of Pakkret
dot
bulletYWCA ปากเกร็ด
dot
YWCA of Chiangmai
dot
bulletYWCA เชียงใหม่
dot
YWCA of Nakornrachsrima
dot
bulletYWCA นครราชสีมา
dot
บทความ/Articles
dot
bulletHistory/ประวัติความเป็นมา
bulletYWCA in Action
bulletWomen in Action
bulletAssociation Movement
bulletKnowledge & Development
bulletWord for Life/ข้อคิด-คำคม
dot
ติดต่อเรา /Contact Us
dot
bulletที่ติดต่อ/Contacts
bulletYWCA of THAILAND Annual Report
bulletNewsletter
dot
คณะกรรมการ/Committee
dot
bulletคณะกรรมการอำนวยการ/Board of Director
bulletคณะกรรมการบริหาร/Executive Board
bulletคณะที่ปรึกษา/Advisors
bulletเจ้าหน้าที่/Staff
กิจกรรม/Activities

 

 

 

 

ครงการฝึกอบรมเยาวสตรีผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง Training for Trainers 2

หัวข้อ “THE LEADERS

วันศุกร์ที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017

 

ตามที่ ไว ดับยู ซี เอ โลก ได้จัดทำโครงการ Mobilising Young Women Leadership and Advocacy Phase III ระหว่างปี 2016-2018 และปี 2017 สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง โดยจัดโครงการอบรม Training for Trainers เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิ ความเท่าเทียมทางเพศ และภาวะผู้นำของเยาวสตรี รวมทั้งตอบสนองกลยุทธการดำเนินงานปี 2016-2019 ไว้ 3 ประการ

1.               เสริมสร้างภาวะผู้นำของสตรี เยาวสตรีและเด็กหญิง

2.               สร้างความตระหนักและขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน

3.               สร้างความมั่นคงในการดำเนินงานของ ไว ดับยู ซี เอ

สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวสตรีผู้นำสู่เปลี่ยนแปลง Training for Trainers 2 ขึ้น เพื่อให้เยาวสตรีผู้นำมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี ความเท่าเทียมทางเพศ และสุขภาวะวัยเจริญพันธุ์ อีกทั้งเปิดพื้นที่ให้สตรี เยาวสตรีและเด็กได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างรุ่น พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพแก่สตรีและเยาวสตรีก้าวสู่ผู้นำที่พร้อมด้วยศักยภาพเพื่อนำที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ และส่งต่อองค์ความรู้ในชุมชนของตนต่อไป               

สิ่งที่ได้จากการอบรม

1.       ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องเพศ สุขภาวะวัยเจริญพันธ์ และสิทธิมนุษยชน ความรุนแรงในเด็กและสตรี รวมถึงได้ฝึกภาวะผู้นำ และการพูดในที่สาธารณะ

2.       แต่ละ ไว ดับยู ซี เอ ท้องถิ่น และองค์กรที่เข้าร่วมการอบรม ได้เสนอโครงการดังนี้

1.       สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย

โครงการ YOUNG WOMEN FORUM หัวข้อ STOP! VIOLENCE”

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2017 ณ ห้องเอสเตอร์ ชั้น 6 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

2.       สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

โครงการ พิทักษ์สิทธิเยาวชน หัวข้อ รักไม่ละเมิด

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017 ณ  บ้านพระพร

3.       สมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดง

โครงการ The Defenders”

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2017 ณ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดง

4.       สมาคม ไว ดับยู ซี เอ เชียงใหม่

โครงการ ศาสตร์แห่งความสุข เยาวสตรีก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017 ณ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

5.       สมาคม ไว ดับยู ซี เอ นครราชสีมา

โครงการ รักตัวเองนะ

วันที่ 15-16 กันยายน 2017 ณ คริสตจักรเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

6.       สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ รัก ต้อง รู้ 2 (Love Must Know2)”

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

7.       สมาคม ไว เอ็ม ซี เอ

โครงการ ขอคืนความสุขให้คุณ ... ผู้ป่วยมะเร็ง

ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2017 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

8.       สภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำที่ดี หัวข้อ Stop Violence”

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

9.       โรงเรียนหนองชุมแสง

โครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง หัวข้อ การตั้งครรภ์ในวัยเรียนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2017 ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 


 

 

Peace in Asia Project


                Peace in Asia is an Asian Women right project that has been ongoing since 2008 by Seoul YWCA with young adults organized community service activities for Thailand - Myanmar borderline with the support of Sung Joo Foundation. The activities continuously carried every year in refugee camp  and displace people living on the Thailand and Myanmar border at Huay Pu Kaeng village. YWCA of Thailand has been taken an important role to support this program since initiated and become partnership with Seoul YWCA since 2010.


                         This year marks 9th anniversary of Peace in Asia which was held during July 6-13,2016. There were 21 young adults from Seoul YWCA and 9 young adults from YWCA of Thailand joined hands to provide programs focus on health and sanitation education, women issued relevant to the human rights. The ordinary young Korean and young Thai had no ideas nor interested about refugee issues. YWCA of Thailand and Seoul have provided safe space to meet face to face with refugee and participated in sharing activities doing their utmost efforts and learned the challenges of refugees' lives. They have changed their attitude and learned to respect and aware for the human right and human dignity of refugees and believe that all different of color, races, religions, creeds, belief, opinions and cultures can live together in peace. A safe space can make all the different in the world for women in refugee camp as well as displace women between the borderline. They also aware and concern that every refugee children get an education, every refugee family has somewhere safe to live and every refugee can work or learn new skills to make a positive contribution to their communities.

 

 


 

 

Thai Women's Day 2016   

 

           Thai Women's Day has been celebrated since 2003. This celebration is also aimed at underlining the important role of Thai women. It was proposed jointly by the Ministry of social Development and Human Security, the National Council of Women of Thailand and its member associations across the country.

 

           The reason is that the 1th August usually marks the start of activities carried out to celebrate Her Majesty the Queen's birthday. This year celebration was held to honor Her Majesty the Queen's 84 birthday anniversary on 12 August 2016.

 

           Her Majesty has given immense support to the cause of Thai women. For instance, She has sponsored program and organizations providing educational and training opportunities to enable women to improve their economic and social welfare, while enhancing appreciation for their national cultural heritage. Her Majesty exceptional leadership in fostering the role of Thai women has received international recognition in the from of awards and honorary degree from many institutions and organizations. She stresses the duties of Thai woman to bring happiness and progress to family as a whole. According to the guidance, women should help preserve Thai culture and local wisdom and pass them on to the younger generations.

 

           There were 173 Outstanding Thai Women received the plagues of honor and 25 Outstanding Young Thai Women. The annual Thai Women's Day event was also held to promote the capabilities and value of Thai women who are an important force in developing communities and the country.

 

           This year the Outstanding Women committee provided awards for 12 outstanding women in ASEAN countries which divided in 3 groups as

           - 2 women received Honorary Outstanding Award  

           - 4 women received Outstanding Women's Organization Award

 

           - 6 women received Outstanding ASEAN Women Award

  


 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยน Asian Women's Rights

วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2011

 

              สหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทยร่วมกับโซล ไว ดับยู ซี เอ ประเทศเกาหลีใต้ จัดโครงการ Asian Women’s right ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยนำนักศึกษาและผู้นำเยาวชนจากประเทศเกาหลีใต้จำนวน 14 คน มาทัศนศึกษาในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 17 กุมภาพันธ์ เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในประเด็นการทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรี รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย และโซล ไว ดับยู ซี เอ ประเทศเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานให้กว้างขวางขึ้น

                คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และ สมาชิก Y’s Women Club ร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประสบการณ์ของไว ดับยู ซี เอ รวมถึงการเข้าเยี่ยมสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาติ องค์กรราหับและร่วมเสวนาพิเศษเกี่ยวกับสถานภาพสตรีไทยกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นเดินทางไปเชียงใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้หญิงไทยในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ของประเทศไทย และเดินทางต่อไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเยี่ยมสตรีที่หมู่ บ้านกระเหรี่ยงและสตรีในค่ายอพยพซึ่งอยู่ในการดำเนินงานขององค์กร WEAVE (Women’s Education for Advancement and Empowerment)

            สิ่งที่ได้จากการดำเนินโครงการ Asian women’s Rights ในครั้งนี้คือมิตรภาพและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านสตรีได้กว้างขวางขึ้น เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเตรียมพร้อมเพื่อสานต่องานด้วยสตรี รวมทั้งการเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

 

 

 


 

 

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับไว ดัยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ร่วมฉลอง "วันสตรีสากล"

 

 

วันที่ 1 มีนาคม 2011 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ

 

  ภายในงานวันสตรีสากลปีนี้ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในการเข้าถึงด้านการศึกษา กาอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแนวทางให้สตรีได้มีโอกาสเข้าถึงงานที่ดีในอนาคต" โดย ดร. พิมเพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยานายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน มอบหมายให้ นางนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ เป็นผู้แทนกล่าวคำเปิดงาน เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยสร้างระดับการทำงานให้กับผู้หญิงและผู้ชาย โดยช่วยให้ทำงานได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ แม้ว่าจะมีอุปสรรคด้านระยะทาง ละเวลาก็ตาม..."

  ด้านคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ กล่าวว่า "ผู้หญิงต้องได้รับการส่งเสริมทางด้านการศึกษา การอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ทันสมัย และสามารถมีบทบาทที่สำคัญในทุกระดับ โดยใช้การศึกษา การอบรม เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือของผู้หญิงในการสร้างบูรณาการทั้ง 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง..."

  จากนั้นเป็นการเสวนาตามหัวข้องานวันสตรีสากล โดยมีสตรีผู้นำหลากหลายวงการร่วมแสดงความคิดเห็น นำโดย ฯพณฯ คริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นางฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ อุเซ็ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคุญหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.ชนม์ชนก วีรวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

   

 


 

สหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน

 

จัดกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปี 2011

วันที่ 8 มีนาคม 2011 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็กตระการ

 

  สหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปี 2011 ให้เยาวชนหญิงจำนวน 200 คน ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็กตระการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม โดยมี คุณนิตย์ดา เจนวาณิชย์ให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของวันสตรีสากล และคุณปาน (ธนพร แวกประยูร)ทูตสันถวไมตรีของไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทย ร่วมร้องเพลงให้กำลังใจและเล่นเกมส์ พร้อมทั้งเลี้ยงไอศครีมเยาวชนหญิงทุกคน 

  คุณนิตย์ดา เจนวาณิชย์ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวันสตรีสากล และความสำคัญของวันสตรีสากลในประเทศ โดยมีใจความสำคัญว่า"ประเทศไทยเป็นองค์กสมาชิกสหประชาชาติจึงมุ่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสันบสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคมด้านความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพละการพัฒนา อีกด้านหนึ่งคือการประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีที่สร้างประโยชน์ในสาขาอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณปวีณา หงสกุล และเภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ไกรสินธ์ เป็นต้น

  และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ไว ดับยู ซี เอ ซึ่งเป็นองค์กรสตรี ดำเนินงานโดยสตรี และเพื่อสตรี ได้เป็นภาคีร่วมกับสภาสตรีห่งชาติ ฯ จัดงานเฉลิมฉลองวันสตรีสากลขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการตามหัวข้อที่สหประชาชาติกำหนดขึ้นใช้ทั่วโลกคือ ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ให้เข้าถึงการศึกษา การอบรม วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นนวทางให้สตรีได้มีโอกาสเข้าถึงงานที่ดีในอนาคต ผู้หญิงจึงต้องได้รับการส่งเสริมด้านการเรียน การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเข้ามีบทบาทสำคัญในทุก ๆ ระดับโดยอาศัยการเรียนรู้ การฝึกอบรมที่ได้รับเป็นเครื่องมือของผู้หญิงในการสร้างเศรษฐกิจ สังคมละการเมืองให้เข้มแข็ง ต่ก่อนอื่นต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ด้านครอบครัวและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ก่อน จึงจะบรรลุถึงเป้าหมายได้ สองมือของผู้หญิงคือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ เพราะความก้าวหน้าของสตรีคือความก้าวหน้าของโลก"

 

 


     

 

 

World YWCA Statement on International Women's Day 2011

 Uniting to Create a Safe World for Women and Girls

 

        2011 is a significant year for women around the world as we celebrate the centenary year for International Women's Day - 100 years since women started to use this day to claim their rights, demand equality and human dignity.  It is a day to honour courageous women leaders of the past, mobilise current activists, and inspire a new generation of young women to envision the future. The centenary of International Women's Day is a unique opportunity for us to celebrate the extraordinary women who have broken so many barriers for women and girls around the world.

        As the World YWCA celebrates International Women’s Day 2011, we take a moment to reflect on the YWCA and its contribution in the efforts to achieve gender equality and women’s empowerment. Read More...

 


 

 

 

แต่งตั้งทูตสันถวไมตรี ไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทย

 

                   สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก คุณปาน ธนพร

แวกประยูร ศิลปินค่ายอาร์ เอส เป็นทูตสันถวไมตรี (YWCA Ambassador) โดยมีพิธีแต่งตั้งและลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เวลา 16.00 น. ที่ห้องหรรษา สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ระหว่าง ผศ.ดร. จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง นายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย และ นางสาวธนพร  แวกประยูร (ปาน) โดยมี  Ms. Ping Lee รองประธาน ไว ดับยู ซี เอ โลก  Ms. Juli Dugdale ผู้อำนวยการโครงการเอเชีย แปซิฟิก ไว ดับยู ซี เอ โลก และคุณ พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์ เอส ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งถือว่าคุณปานเป็นทูตสันถวไมตรีของ ไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทยคนแรก และเป็นคนแรกของ ไว ดับยู ซี เอ โลกด้วย

                 ภารกิจสำคัญของทูตสันถวไมตรีคือร่วมผลักดันให้ ไว ดับยู ซี เอ ในประเทศไทยดำเนินพันธกิจเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำแก่สตรีและเยาวสตรีให้บรรลุซึ่งความเป็นธรรม อิสรภาพ ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา และความเท่าเทียมตามหลักข้อเชื่อของคริสเตียนไทย ยินดีร่วมงานกับสตรีหลากหลายความเชื่อ ภูมิหลัง และยอมรับใน

ความแตกต่าง         

                การทำหน้าที่ทูตสันถวไมตรีของ ปาน (ธนพร แวกประยูร) โดยการสนับสนุนจาก

บริษัทอาร์ เอส ร่วมกับ ไว ดับยู ซี เอ ส่งเสริมสตรีและเยาวสตรีให้ได้รับการศึกษา มีความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี เสริมสร้างศักยภาพสตรีและเยาวสตรีเพื่อการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคม

                ผศ.ดร. จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง นายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทย เป็นองค์กรสมาชิกของ ไว ดับยู ซี เอ โลก ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีอายุนานกว่า 150 ปี  ดำเนินงานโดยพลังสมาชิกสตรีทั่วโลกมากกว่า 125 ประเทศ และในปี 2015 ไว ดับยู ซี ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก (World YWCA Council) และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทน ไว ดับยู ซี เอ ทั่วโลก มากกว่า 1,500  คน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเข้าถึงประเด็นปัญหาของสตรีและเยาวสตรี เช่น ความรุนแรงในเด็กและสตรี สุขภาวะวัยเจริญพันธ์ เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้สตรีมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ส่วนนโยบายด้านอื่นๆ ที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันคือ การเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ และการขับเคลื่อนด้วยพลังของอาสาสมัครสตรีใน ไว ดับยู ซี เอ ท้องถิ่นเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ และการรวมพลังสตรี เยาวสตรีและเด็กหญิงทั่วประเทศให้ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม เสรีภาพ ศักดิ์ศรี และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ สุขภาวะ ความปลอดภัยมั่นคง และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษย์ชาติสืบไป

 


 

    รัศมีแห่งความหวัง

                ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2011  ไว ดับยู ซี เอ โลก ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการนำทีมไปเยี่ยม ไว ดับยู ซี เอ พม่า มีผู้ร่วมทีมจำนวน 10 คน เป็นผู้แทนจากประเทศ มาเลเซีย อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย ไต้หวัน สวิสเซอร์แลนด์ และ ไว ดับยู ซี เอ โลก นำทีมโดย Ms. Ping Lee โดยมีเป้าหมายคือ การทำความเข้าใจในสถานภาพของสตรี เยาวสตรีและเด็กหญิงในประเทศพม่า เรียนรู้การสร้างชุมชนใหม่หลังจากถูกพายุไซโคลนนากีส และดูความเป็นไปได้สำหรับเยาวสตรีจากพม่าเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานใน ไว ดับยู ซี เอ ในเอเชีย

                ผู้ร่วมโครงการได้ไปเยี่ยมหมู่บ้านซึ่ง ไว ดับยู ซี เอ นำโครงการ Microcredit สำหรับเกษตรกรสตรี ริเริ่มและดำเนินกรโดยสตรีในพื้นที่ โดยมีการแบ่งปันประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ “เป็นโครงการที่เสริมสร้างพลังสตรี ทำให้ฉันเชื่อมั่นในการดูแลครอบครัวและสร้างธุรกิจของตัวเองอันเป็นความภาคภูมิใจ” และยังเป็นโครงการที่ได้รับเงินคืนเต็ม 100 เปอร์เซนต์ สามารถเพิ่มพูนเงินกู้และให้การช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น

                ไว ดับยู ซี เอ พม่าร่วมกับ UNICEF เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กข้างถนน จำนวน 5 แห่ง มีเด็กอายุระหว่าง 3-18 ปี จำนวน 2,000 คน ผู้จัดการโครงการผู้นำสตรีแห่ง ไว ดับยู ซี เอ โลก Ms. Juli Dugdale กล่าวว่า” นี่เป็นโครงการที่ดีเยี่ยม ทำให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิต มีสถานที่ที่ปลอดภัย เรียนรู้ถึงสิทธิและความรับผิดชอบตนเอง” Sophia เด็กหญิงที่เข้ามาร่วมโครงการนี้บอกแก่เราว่า “ฉันมาที่นี่เพื่ออาบน้ำ ซักเสื้อผ้า กินอาหารและทำการบ้าน ที่นี่ให้อนาคตแก่ฉัน”

                เมื่อเดือนตุลาคม 2009 ไว ดับยู ซี เอ พม่าร่วมกับองค์กรเครือข่ายสตรี 22 แห่ง จัดประชุมองค์กรอิสระเพื่อสตรี และ Daw Aye Kwe เลขาธิการ ไว ดับยู ซี เอ พม่า ได้เป็นประธานเครือข่าย จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับสตรีพม่าที่จะร่วมกันยกระดับการดำเนินงานเพื่อสตรีได้มากขึ้น ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 5 คน ดำเนินงานในเรื่อง การกระทำรุนแรงต่อสตรี การค้ามนุษย์ สันติภาพ ความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ เพศสัมพันธ์และสุขภาวะทางเพศ

                5 วันในพม่าได้เรียนรู้และรับประสบการณ์อันดีเยี่ยม ได้พบปะสมาชิก เยาวสตรี และสตรีจากหลากหลายองค์กรอิสระ อาสาสมัครมีความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อนำสู่การพัฒนาของประชาชนพม่าอย่างแท้จริง เยาวสตรีได้รับการเลือกตั้ง 25 เปอร์เซน ของจำนวนคณะกรรมการอำนวยการ Ping Lee กล่าวถึงการมาครั้งนี้ว่า เป็นแสงสว่างแห่งความหวัง เป็นประสบการณ์และความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้ รับรู้ถึงความอุตสาหพยายามและความสำเร็จ เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับองค์กรในระดับรากหญ้า

                สมาชิก ไว ดับยู ซี เอ พม่ายังพบว่าการมาเยี่ยมของโครงการนี้เป็นการจุดประกายแห่งความหวัง เนื่องจากรัฐบาลใหม่ได้เริ่มดำเนินการเพื่อนำเสรีภาพและเปิดประตูประเทศสู่โลกภายนอก คณะรัฐบาลนี้มีสตรี 2 คนได้รับเลือกให้เป็นรองรัฐมนตรี และอีกคนเป็นคริสเตียนได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมอัยการ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่สตรีได้รับการยอมรับในระดับสูง ถือเป็นนิมิตที่ดี เลขาธิการ ไว ดับยู ซี เอ พม่ากล่าวว่า “เป็นสิ่งเล็กๆ แต่มีความสำคัญ

 


                                                  

      วันระลึกสถาปนา YWCA โลก

                สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย จัดพิธีระลึกสถาปนา YWCA โลกขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2011 เพื่อระลึกถึงการก่อเกิด YWCA ขึ้นในโลก พร้อมทั้งร่วมชื่นชมยินดีกับสตรีที่ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจ YWCA ด้วยความมุ่งมั่น อุสาหะ พยายาม เพื่อให้โลกนี้เป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีและเด็กหญิง

                เมื่อ คศ. 1584 ประเทศอังกฤษมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประชาชนอพยพเข้าหางานทำในเมือง เกิดปัญหาค้าทาส การเอาเปรียบด้านแรงงาน ปัญหาโสเภณีและการทารุณ โจรผู้ร้ายและไม่มีความปลอดภัย สตรีจึงมีการรวมตัวกันนำโดย Emma Robarts และ Mary Jane Arthur Kinnaird โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า Young Women’s Christian Association หรือ YWCA เพื่อร่วมกันเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม และจัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีและเด็กหญิง แนวคิด YWCA ได้แพร่หลายไปสู่ นอรเวย์ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา

ในปี คศ. 1855 ผู้แทนทั้ง 4 ประเทศได้รวมตัวก่อตั้งเป็น World YWCA เพื่อทำหน้าที่องค์กรแม่ข่ายเชื่อมโยง YWCA ทั่วโลก ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีสมาชิกทั่วทุกภูมิภาคของโลกมากกว่า 27 ล้านคน ใน 125 ประเทศทั่วโลก

                เป็นเวลากว่า 155 ปี YWCA ดำเนินพันธกิจเพื่อปกป้องคุ้มครองและจัดหาที่ที่ปลอดภัยให้สตรีและเด็กหญิง รวมทั้งการร่วมแบ่งปันและสืบทอดภาวะผู้นำจากรุ่นสู่รุ่น จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติ นานาชาติและระดับโลก กว่า 2 ศตวรรษ ที่ YWCA ทั่วโลกดำเนินพันธกิจช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงที่รับผลกระทบจาก HIV และ AIDS ด้วยการให้ความรู้เพื่อป้องกันเยาวชนควบคู่การช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากครอบครัวผู้ติดเชื้อ HIV

                สหพันธ์สมาคม YWCA แห่งประเทศไทย จึงได้เชิญคุณนุชนารถ แก้วดำเกิง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุขมาบรรยายพิเศษเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวสตรี ในวันสถาปนาระลึก YWCA โลก เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงสถานการณ์เอดส์ในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุสำคัญคือเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อได้กว้างขวาง โดยเฉพาะสื่อลามากต่างๆ เป็นผลให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยและเปลี่ยนคู่นอนมาก ทั้งยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนตามวัยอันเหมาะสม

                สมาชิกที่มาร่วมงานได้ร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อการดำเนินงานของ YWCA โลก YWCA ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงษ์ ผู้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความก้าวหน้าของสตรีและเยาวสตรี รวมทั้งการชื่นชมยินดีสตรีผู้นำในอดีตของ YWCA ในประเทศไทยซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจด้วยความอุตสาหพยายามอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาจารย์วรรณดี  คันธวงศ์  คุณเรือนแก้ว  กุยยกานนท์ แบรนด์ อาจารย์เสริมศรี  ไชยเศรษฐ์ และผู้แทนองค์กรเครือข่ายสตรีที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม เช่น สมาคมสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย กองสตรีสภาคริสตจักรในประเทศไทย สตรีเซเวนเดย์แอ้ดเวนติส สมาคม YMCA พร้อมทั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากสมาคม YWCA กรุงเทพฯ YWCA พระประแดง และ YWCA ปากเกร็ด รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน 

       สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทยเป็นเครือสมาชิก ไว ดับยู ซี เอ โลก ซึ่งเชื่อมโยงสตรีและเยาวสตรีทั่วโลกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำและเสริมสร้างพลังแก่สตรีและเยาวสตรีทั่วโลกให้บรรลุซึ่งความเป็นธรรม สันติสุข สุขภาพ สิทธิ์และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ รวมทั้งพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

       สตรีมากกว่า 1,000 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกมารวมกันที่ซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อร่วมประชุมสุดยอดสตรีนานาชาติ และประชุมสมัชชาไว ดับยู ซี เอ โลกครั้งที่ 27 หัวข้อ “Women Creating a Safe World” ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2011 โดยมี YMCA และ YWCA สวิสเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

       สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย มีผู้แทน 6 คน และผู้ร่วมสังเกตการณ์อีก 7 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานนครซูริคในวันที่ 9 กรกฎาคม มีอาสาสมัครของคณะจัดการประชุมมาต้อนรับ เข้าพักที่โรงแรมสวิสโซเทล

             กิจกรรมและรายละเอียดการประชุมโดยสังเขปดังนี้

                1.  ลงทะเบียนรับเอกสารและปฐมนิเทศเพื่อทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนกำดำเนินงาน

                2.  ก่อนวันประชุมมีกิจกรรมสำหรับผู้แทน 2 กิจกรรมคือ

                     2.1  ประชุมกลุ่มเฉพาะเยาวสตรีผู้นำจากทั่วโลกกว่า 200 คน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเสริมสร้างศักยภาพผู้นำพัฒนายุทธศาสตร์ ไว ดับยู ซี เอ โลก และเรียนรู้สุขภาวะทางเพศและสิทธ เทคโนโลยี ภาวะผู้นำ และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเยาวสตรีทั้งหมด

                    2.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการดำเนินงานรวมทั้งภาวะผู้นำเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรและศักยภาพความเป็นผู้นำ

                3.  กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ

                    3.1  พิธีนมัสการเปิดที่โบสถ์ Fraumunster ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากและสวยงามมาก

                    3.2  Swiss Night โดย YMCA/YWCA สวิสเซอร์แลนด์ ที่ภัตตาคารใน Albidgutli ท่านนายกเทศมนตรีนครซูริคเป็นผู้กล่าวต้อนรับ รับประทานอาหาร ชมการแสดงเล่าเรื่องประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เพลงพื้นเมือง Yodeling และเครื่องดนตรี Alphorn

                    3.3  KalYdoscope หรือ Market Place หรือ สถานที่แสดงผลงาน จัดนิทรรศการซึ่งสื่อถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่น No Women – No Peace และ UNPFA นำ Peace Quilts มาแสดง พร้อมกับ YWCA จากทุกภูมิภาคของโลกรวมทั้ง YWCA ประเทศไทยจัดทำ  โบชัวร์ เอกสารเผยแพร่ ขนมไทยและผลิตภัณฑ์หัตกรรมไปร่วม

                    3.4  พิธีนมัสการประจำวัน เวลา 8.00-8.45 น. โดยนำบทเรียนและข้อคิดจากพระคัมภีร์สะท้อนปัญหาสตรี ผสมผสานด้วยดนตรี ละคร เพลง และควาทมหลากหลายทางวัฒนธรรมจากทุกภาคส่วนของโลก

                4.  รางวัล Mary Robinson สำหรับผู้นำเยาวสตรีทางด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีผลงานโดดเด่นเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและเยาวสตรี แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

                    4.1  เยาวสตรีจาก YWCA คือ Ms.Nancy Kapembwa ผู้ประสานงานเยาวชนจาก YWCA of Zambia

                    4.2  เยาวสตรีจากองค์กรทั่วไป คือ Ms.Jacinta Nyachae ผู้อำนวยการโครงการกฎหมายเพื่อสิทธิของผู้ป่วยเอดส์

                   4.3 YWCA ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่เยาวสตรีคือ YWCA of Canada และYWCA of Belize

                5.  การประชุมสุดยอดสตรีนานาชาติ เป็นการรวมตัวของสตรีจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันวางกรอบแผนยุทธศาสตร์ และแสวงหาความร่วมมือและการพัฒนาทรัพยากรและทักษะ โดยรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภูมิภาคของโลกในเรื่องสิทธิ ภาวะผู้นำ พลังสตรีและเยาวสตรีสำหรับทศวรรษหน้า โดยมีปาฐกถาพิเศษจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนองค์กรทางศาสนา โดยมุ่งเน้นในประเด็นความก้าวหน้าเรื่องสิทธิมนุษยชน สันติภาพ ความขัดแย้ง เพศ สุขภาวะวัยเจริญพันธ์และสิทธิ HIV รวมทั้งการสืบทอดแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่น การเปลี่ยนแปลงสถานะผู้นำ การเสริมสร้างแนวคิดซึ่งเชื่อมโยงถึงกิจกรรมและบริการ

                6.  การประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ ไว ดับยู ซี เอ ทั่วโลก พิจารณางบประมาณรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบปฏิบัติ มีประเด็นน่าสนใจคือ

                     6.1  การรับสมาชิกใหม่คือ YWCA of Haiti, YWCA of US Virgin Islands และการปรับสถานะภาพสมาชิกของYWCA of Belize และ Rwanda

                    6.2  เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการโดย Deborah Thomas (Trinidad &Tobago)ได้รับเลือกเป็นประธาน และ Carolyn Flowers (USA) เป็นเหรัญญิกและคณะกรรมการอำนวยการจากภูมิภาคต่างอีกจำนวน  24 คน ในจำนวนนี้มีเยาวสตรีอายุต่ำกว่า 30 ปี ได้รับเลือกจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 นับว่าเป็นมิติของคนรุ่นใหม่

                    6.3  กรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานปี 2012-2015 มีประเด็นหลักคือ การสืบทอดภาวะผู้นำจากรุ่นสู่รุ่น สิทธิสตรีและการเสริมสร้างกระบวนการดำเนินงานและหลักธรรมาภิบาล

                   6.4  การประชุมเฉพาะภูมิภาค เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากภูมิภาคเดียวกันได้พบปะพูดคุยเรียนรู้และทำความเข้าใจในญัตติที่นำเสนอรวมทั้งประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในภูมิภาค

                  6.5  การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างทักษะด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการร่วมกัน

                  6.6  ประชุมร่วมระหว่างนายกและเลขาธิการ เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ปัญหา อุปสรรคในการทำงานเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของเลขาและนายกทั้งภายในและภายนอกองค์กร

                 6.7  การรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งต่อไปการประชุมสุดยอดสตรีนานาชาติและสมัชชาไว ดับยู ซี เอ โลกครั้งต่อไปใน อีก 4 ปีต่อจากนี้ คณะกรรมการ ไว ดับยู ซี เอ โลก เห็นชอบให้ ไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสตรีนานาชาติและสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก ครั้งที่ 28 ในปี 2015 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย     

 


 

      วันสตรีไทย

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเป็นประธานเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ในโอกาสวันสตรีไทย 1 สิงหาคม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับเสด็จ
                งานครั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ 193 แห่ง ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมพลังจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ด้วยแนวคิด "พลังสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ยั่งยืน : สตรียุคใหม่ พัฒนาก้าวไกล ห่วงใยสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม" โดยมีหน่วยงานราชการ และองค์กรสตรีต่างๆ เข้าร่วม
                นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันสตรีไทย เกิดขึ้นจากแนวความคิดขององค์กรสตรีทั่วประเทศ ซึ่งมีความประสงค์ให้มีวันสำหรับสตรีไทยที่จะได้มีโอกาสแสดงความคิด ความรู้ ความสามารถ ผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสตรีไทย รวมถึงบทบาทของสตรีไทยในด้านต่างๆ จึงเสนอให้มีวันสตรีไทยขึ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา

        ต่อมามีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำรัสถึงหน้าที่ของสตรีไทยที่สำคัญเบื้องต้นไว้ ๔ ประการ คือ

๑. พึงทำหน้าที่ของ แม่ ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจ ซึ่กงันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความเมตตา และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี และช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ ในสังคมไทย 

 ๒. พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี โดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่น ของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร 

๓. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส

รวมทั้งธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ไทยอันละเอียดประณีตให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป 

๔. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถให้ยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษา ความสามัคคี ในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง 

                รวมไปถึงการช่วยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสตรีไทยควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสตรีไทยให้มีศักยภาพ มีความก้าวหน้า และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเคียงบ่าเคียงไหล่กับบุรุษต่อไป

                โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๔ การปาฐกถาพิเศษ โดยท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นเนื่องในวันสตรีไทย การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และพิธีพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี  ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๐ ราย แบ่งเป็นประเภทตัวแทนจังหวัด ๗๔ ราย ประเภทองค์กรสมาชิก ๑๖  ราย และบุคคลทั่วไป ๑๐ ราย  โดยเป็นสตรีไทย อายุตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละในการพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น หรือสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่สังคมประเทศชาติ รวมทั้งพระราชทานรางวัลรางวัลสุดยอดโครงการเพชรน้ำหนึ่ง จำนวน ๑๔ ราย ทั้งนี้ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย องค์กรสมาชิกเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติฯ สตรีและเยาวสตรีไทยทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี และสื่อมวลชน รวมประมาณ ๑, ๔๐๐ คน

                สหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง นายกสหพันธ์สมาคมฯ และคุณวันทนีย์ โชตินันทเศรษฐ์ กรรมการอำนวยการสหพันธ์สมาคมฯ และเหรัญญิกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติเป็นสตรีดีเด่นประจำปี 2554

 

 


 

                                       ร่วมประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก 2011Copyright © 2010 All Rights Reserved.
YWCA of Thailand. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย