ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรม/Activity
dot
bulletรูปภาพ/Album
bulletกิจกรรม/Activities
bulletบริการ/Services
bulletการฝึกอบรม/Training
dot
World YWCA
dot
bulletYWCA โลก / World YWCA
dot
YWCAs in Thailand
dot
bulletความเป็นมา/Background
bulletY-Teen Club
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
dot
YWCA of Thailand
dot
bulletวัตถุประสงค์ และคุณค่า
bulletพันธกิจ
dot
YWCA of Bangkok
dot
bulletYWCA of Bangkok
bulletChonburi Center
bulletPattaya Center
dot
YWCA of Phrapradaeng
dot
bulletYWCA พระประแดง
dot
YWCA of Pakkret
dot
bulletYWCA ปากเกร็ด
dot
YWCA of Chiangmai
dot
bulletYWCA เชียงใหม่
dot
YWCA of Nakornrachsrima
dot
bulletYWCA นครราชสีมา
dot
บทความ/Articles
dot
bulletHistory/ประวัติความเป็นมา
bulletYWCA in Action
bulletWomen in Action
bulletAssociation Movement
bulletKnowledge & Development
bulletWord for Life/ข้อคิด-คำคม
dot
ติดต่อเรา /Contact Us
dot
bulletที่ติดต่อ/Contacts
bulletYWCA of THAILAND Annual Report
bulletNewsletter
dot
คณะกรรมการ/Committee
dot
bulletคณะกรรมการอำนวยการ/Board of Director
bulletคณะกรรมการบริหาร/Executive Board
bulletคณะที่ปรึกษา/Advisors
bulletเจ้าหน้าที่/Staff
150 Year YWCA article

ความเป็นมา  150  ปี แห่งบทบาทผู้นำของสตรี 

 

YWCA    ถือกำเนิดขึ้นในปี  ค. ศ. 1855  ซึ่งเป็นช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร เมื่อหญิงสาวต่างละทิ้งบ้านเรือนในชนบท เดินทางเข้าสู่กรุงลอนดอน เพื่อแสวงหางานและโอกาสที่ดีขึ้น  YWCA เริ่มต้นมีบทบาทด้วยการตอบสนองความต้องการของสตรีเหล่านั้นในเรื่องที่พักอาศัยที่ปลอดภัย   การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ    การศึกษาพระคัมภีร์    และการพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน 

  

YWCA  ก่อตั้งขึ้นโดยสตรีคริสเตียน และเปิดกว้างต้อนรับผู้คนจากพื้นเพ ทุกศาสนา และต่างความเชื่อมาโดยตลอด

 

ประมาณปี ค.ศ. 1894 ได้มีการก่อตั้ง  YWCA ขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก  โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันในเรื่องสันติภาพ  ความยุติธรรม  เสรีภาพ  และศักดิ์ศรีของมนุษย์ ในช่วงนี้เอง YWCA ในสหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  นอร์เวย์  และสวีเดน  ได้ร่วมกันก่อตั้ง YWCA โลกขึ้น  ซึ่งนับเป็นหนึ่งในองค์กรสตรีอิสระระหว่างประเทศองค์กรแรกๆ ของโลก   ทำให้ YWCA ในประเทศต่างๆ สามารถผนึกกำลังร่วมมือกันทำงานได้มากขึ้น และเป็นองค์กรที่บุกเบิกเรื่องการยกระดับสถานภาพสตรี สร้างความตื่นตัวในระดับสากลถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสตรี

 

ก้าวย่างที่สำคัญ (1855-2005)  ของ  World YWCA

 

  1855  - Emma Robart  และ Mary Jane Kinnaird ก่อตั้ง YWCA แห่งแรกขึ้นในกรุงลอนดอน 

                เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัย

               และกิจกรรมทางศาสนาแก่เยาวสตรีที่อพยพเข้าเมือง

  1889  -  YWCA  ในสหรัฐอเมริกา  เริ่มงานด้านการให้ความเสมอภาคทาง  เชื้อชาติ 

                โดยการเปิดสาขาแรกในทวีปอัฟริกา

  1894  - YWCA  ในสหราชอาณาจักร นอร์เวย์  สวีเดน  และสหรัฐอเมริกา

               ได้ร่วมกันก่อตั้ง  YWCA โลก ขึ้น  เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานร่วมกันของ  YWCA   ทั่วโลก 

 1915-1919  -   ในช่วงสงครามโลกครั้งที่  1  คณะกรรมการด้านสวัสดิการของYWCA   ได้เปิด

                            ศูนย์ช่วยเหลือในประเทศอังกฤษถึง  100 แห่ง   เพื่อตอบสนองความต้องการของ

                            สตรีที่ทำงานโรงงาน

 

1942-1945 -   ในช่วงสงครามโลกครั้งที่  2   เยาวสตรี  YWCA ได้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือชาวยิว

                          และแรงงานฝ่ายต่อต้าน ให้หลบหนีออกจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกยึดครอง                      

 

 1975  -    ผู้นำ YWCA โลก  ได้รับเลือกให้เป็นประธาน  และประสานงานในการจัดการ

                  ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของสตรีเป็นครั้งแรก ที่ประเทศเม็กซิโกและ 

                  จัดประชุม  NGO

 

 1987 -   YWCA โลก  ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันติภาพกิตติมศักดิ์จากกิจกรรมส่งเสริม

               สันติภาพ  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของปีแห่งสันติภาพสากล       

    

 1988 -  YWCA โลก    ได้รับรางวัล   UN Youth  Award  จากสหประชาชาติ  ในการ แจก

             รางวัลเป็นครั้งแรก  จากการที่มีบทบาทนำในการเปิดโอกาสให้สตรีได้มีสิทธิ์มีเสียง                         

 

1990 -  YWCA โลก    ได้รับรางวัล  International  Literacy  Prize     ขององค์การ 

              UNESCO     จากบทบาทในการสร้างศูนย์เพื่อการรู้ หนังสือจำนวน  55  แห่ง

              ในแหล่งชุมชนแออัดของประเทศอินเดีย  

 

 1994  -  สมาชิก   YWCA  จำนวน     4  คน       ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

               ประเทศอัฟริกาใต้  ภายหลังการล่มสลายของการเมืองแบบ  Apartheid (ระบบ

               การปกครองในอัฟริกาใต้  ซึ่งประชาชนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามเผ่าพันธุ์  และ

               แยกออกจากกันด้วยกฎหมาย)

 

1995 -  Joyce  Mungherra ได้รับรางวัล UN African  Prize for Leadership in a

             Sustainable End to Hunger   จากผลงานโครงการ YWCA  Dairy  Cattle   

            ในประเทศอูกันดา

 

1996 -   Amy Smythe  อดีตประธาน  YWCA ของประเทศเซียราเลโอน    ได้รับการ

               แต่งตั้ง   เป็นรัฐมนตรีด้านกิจการเด็ก และการแบ่งแยกเพศ  ภายหลังการเลือกตั้ง

                แบบหลายพรรคครั้งแรกของประเทศ

 

2000    -  YWCA ในประเทศจาไมกา  ได้รับรางวัล ด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท

                 จากความพยายามปรับปรุงสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 

 

2005   -  YWCA ใน  122  ประเทศทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ  150  ปี งานด้าน

                เยาวสตรี 

 
History

History of World YWCA Day - 24 April article
World YWCA Statement on 2011 International Women's Day article
International Women's Day Theme 2011 article
ประวัติวันสตรีสากล 8 มีนาคม article
World YWCA Statement on 2010 International Women's Day
International Women's Day Theme 2010 article
ประวัติความเป็นมา สมาคม ไวดับยูซีเอ ในประเทศไทย article
รายนาม นายก และ เลขาธิการ President and General Secretary article
2009 World YWCA Day General Secretary Message article
YWCA Bangkok Board 2008-2011 article
World YWCA Day 2007 & World YWCA Council 2007 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YWCA of Thailand. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย