ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
dot
กิจกรรม/Activity
dot
bulletรูปภาพ/Album
bulletกิจกรรม/Activities
bulletบริการ/Services
bulletการฝึกอบรม/Training
dot
World YWCA Council 2015
dot
bulletWorld YWCA Council 2015
bulletIntroduction/บทนำ
bulletCommittee/คณะกรรมการ
bulletNews/Progress ข่าวสาร/ความก้าวหน้า
bulletรับสมัครอาสาสมัคร 28th World YWCA Council
bulletContact Us/ติดต่อเรา
bulletผู้สนับสนุนการประชุม/Sponsors
bulletVolunteer Manual
dot
World YWCA
dot
bulletYWCA โลก / World YWCA
dot
YWCAs in Thailand
dot
bulletความเป็นมา/Background
bulletY-Teen Club
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
dot
YWCA of Thailand
dot
bulletวัตถุประสงค์ และคุณค่า
bulletพันธกิจ 2013/ Calendar 2013
dot
YWCA of Bangkok
dot
bulletYWCA of Bangkok
bulletChonburi Center
bulletPattaya Center
dot
YWCA of Phrapradaeng
dot
bulletYWCA พระประแดง
dot
YWCA of Pakkret
dot
bulletYWCA ปากเกร็ด
dot
YWCA of Chiangmai
dot
bulletYWCA เชียงใหม่
dot
บทความ/Articles
dot
bulletHistory/ประวัติความเป็นมา
bulletYWCA in Action
bulletWomen in Action
bulletAssociation Movement
bulletKnowledge & Development
bulletWord for Life/ข้อคิด-คำคม
dot
ติดต่อเรา /Contact Us
dot
bulletที่ติดต่อ/Contacts
bulletNewsletter
dot
คณะกรรมการ/Committee
dot
bulletคณะกรรมการอำนวยการ/Board of Director
bulletคณะกรรมการบริหาร/Executive Board
bulletคณะที่ปรึกษา/Advisors
bulletเจ้าหน้าที่/Staff
bulletวันประชุมคณะกรรมการ2013/Meeting Date
World Council 2015

 

28th World YWCA Council 2015

"Bold and Thansformative Leadership-Towards 2035"

October 11-16, 2015

Centara Grand at Central Plaza Ladprao

, Bangkok, Thailand

                        ไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทย ได้รับเลือกจากไว ดับยู ซี เอ โลกให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม สมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก ครั้งที่ 28 ในวันที่ 11-16 ตุลาคม ค.ศ. 2015 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำอย่างกล้าหาญสู่ปี 2035"

               การประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยมีผู้แทนองค์กรสมาชิกประมาณ 600-800 คน จากเครือข่าย ไว ดับยู ซี เอ ใน 125 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้นำของสตรีและเยาวสตรีเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกับทั่วโลก และนำสู่เป้าหมายสูงสุดด้วยการนำวิสัยทัศน์สู่กิจกรรมและบริการให้เกิดความก้าวหน้าที่ในกิจกรรมของ ไว ดับยู ซี เอ โลก ในอนาคต

              การประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก ครั้งที่ 28 ในปี 2015 นี้ เป็นโอกาสให้สมาชิกในประเทศไทยรวมพลังและรวบรวมวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่ได้รับประโยชน์ แต่รวมทั้งภูมิภาคนี้ทั้งหมด และยังเป็นโอกาสอันหลากหลายสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการใช้ภาษา รวมทั้งการเชื่อมโยงกับองค์กรสมาชิกของไว ดับยู ซี เอ ทั่วโลก

              เป็นครั้งแรกของ ไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทยที่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก จึงเป็นการท้าทายที่ยิ่งใหญ่และต้องการการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าบ้านในการต้องรับที่อบอุ่น สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมประชุมสมกับความคาดหวังและความไว้วางใจที่ได้รับจากนานาประเทศทั่วโลก

             YWCA of Thailand was approved by the World YWCA to be the host for 28th World YWCA Council which will be held during October 11-16, 2015 at Centara Grand at Central Plaza Ladprao.

             The world YWCA Council is the quadrenial legislative meeting of the World YWCA, involving approximatly 600-800 participants from more than 125 member associations around the world, in order to determind the policy, constitution, strategic direction for the development of women and girls.

             The World YWCA has decided its 28th World Council on the theme "Bold and Transformative Leadership-Towards 2035" which will look at how YWCAs can organise, strategise, strengthen and mobilise to build collective power and common ownership and commitment to the program of action to advance the World YWCA purpose and  clear vision for the future. The World YWCA Council 2015 provides a unique opportunity to re-energise the YWCA membership around Thailand and raise the visibility of the YWCA movement in the region. The World YWCA Council benefits not only to strengthen the movement and its voice in Thailand but equally in the region. We also have a good chance to welcome a variety of work, culture and languages as well as to strengthen global links with all members associations of the World YWCA.

             It is the first time the YWCA of Thailand is the host of the World YWCA Council. There are tremendous challenge for the YWCA in Thailand which require strong and creative involvement and support from various significant sectors as well as sharing leadership and support in providing a warm welcome and hospitality to our YWCA sisters from around the world.Copyright © 2010 All Rights Reserved.
YWCA of Thailand. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย