รับสมัครบุคลากร

วิธีการรับสมัครงาน

  1. Download ใบสมัคร ตามลิ้งข้างล่าง
  2. กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารส่งทาง Email: ywcaofthailand@gmail.com หรือส่งโดยตรงที่สำนักงานสหพันธ์สมาคม

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-2865764