ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ณ ศาลาสหพทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ส่งผู้แทนนำโดย ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ นายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย นางสาวฉันทนี โมลี เลขาธิการ และนางวันทนี โชตินันทเศรษฐ์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ปากเกร็ด เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และร่วมกันลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทยตลอดไป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)