สัปดาห์อธิษฐานสากล YWCA - YMCA

สัปดาห์อธิษฐานสากลและสามัคคีธรรม
YWCA - YMCA

"แสงแห่งความหวัง"

การฟื้นฟูชุมชนด้วยจิตวิญญาณที่ร้อนรน

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ณ สำนักงานสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย